Informacje o dofinansowaniu z BP Informacje o dofinansowaniu z UE
  1. Deklaracja dostępności
  2. A
  3. A
  4. A
  5. zmień kontrast
System bonów szkoleniowych realizowany jest na zlecenie
Logo wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z szarym konturem człowiek i zieloną strzałką pod nim, wskaruzującym na napisz Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, po lewej napis Instytucja Województwa Małopolskiego Logo województwa małopolskiego, znak gór wykonany z fioletowych, niebieskich zielonych i zółtych prostokątów nachodzących na siebie tworzących podobiznę górskich szczytów Flaga Uni Europejskiej, ciemnoniebieskie tło z żółtymi gwiadkami i podpsiem podspodem Unia Europejska

Informacje o dofinansowaniu z Budżetu Państwa

 

 

Kierunek Kariera

Realizator projektu:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Okres realizacji: 01.10.2016 r. - 30.06.2023 r.

 

Wartość projektu:

94 117 755,88 zł

 

W tym wkład budżetu państwa:

 4 705 887,80 zł
 

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Kierunek Kariera” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.3 „Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych” oraz budżetu państwa, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu:

Podwyższenie kompetencji osób dorosłych mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa małopolskiego, w tym w szczególności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Cel szczegółowy programu operacyjnego, który zrealizuje projekt:

Podwyższenie kompetencji osób dorosłych, w tym w szczególności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Planowane efekty projektu to przede wszystkim:
  • 46 500 osób objętych doradztwem zawodowym;
  • 25 570 umów zawartych w ramach podmiotowego finansowania usług;
  • 3 500 000 realizowanych bonów.

 

 

Kierunek Kariera Zawodowa

Realizator projektu:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
 

Okres realizacji: do 30.06.2023 r. 

 

Wartość projektu:

94 117 646,70 zł

 

W tym wkład budżetu państwa:

4 705 882,01 zł
 
Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Kierunek Kariera Zawodowa” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.2.4 „Kształcenie zawodowe osób dorosłych” oraz budżetu państwa,  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu:

Podwyższenie kompetencji zawodowych osób dorosłych.

Cel szczegółowy programu operacyjnego, który zrealizuje projekt:

Podwyższenie kompetencji zawodowych osób dorosłych.

Planowane efekty projektu to przede wszystkim:
Głównym rezultatem projektu będzie uzyskanie kwalifikacji w ramach pozaszkolnych form kształcenia przez co najmniej 50 % uczestników, tj. 7 390 osób.

14 780 osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia.

 

 

„Łap skilla!” 

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Łap skilla!” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020, 1. Osi priorytetowej Rynek Pracy otwarty dla Wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1

 

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podwyższanie kompetencji osób dorosłych - do 24. roku życia, z niskimi dochodami, mieszkających lub pracujących lub uczących się na terenie województwa małopolskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podniesieniem/zmianą/nabyciem nowych umiejętności/kompetencji lub potwierdzeniem kompetencji lub uzyskaniem kwalifikacji.

 

Grupa docelowa: 

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 1000 osób.

Podstawowym założeniem przyjętym w Projekcie jest objęcie wszystkich jego Uczestników procesem doradztwa zawodowego – Bilansem na Początek Kariery oraz możliwością skorzystania z Usług, prowadzących do poprawy sytuacji Uczestnika na rynku pracy.

 

 

Wartość projektu:

11 499 996,20 zł

 

W tym wkład budżetu państwa:

1 232 799,59 zł
 
Data ostatniej aktualizacji: 21.04.2021
 

Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta

Kierunek Kariera

+48 22 346 75 05

tbok.kk@sodexo.com

Wszystkie informacje na stronie
www.kierunek.pociagdokariery.pl

Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta

Kierunek Kariera Zawodowa

+48 22 346 75 15

tbok.kk@sodexo.com

Wszystkie informacje na stronie
www.kierunek.pociagdokariery.pl

Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta

Łap skilla!

+48 22 346 75 99

tbok.ls@sodexo.com

Wszystkie informacje na stronie
www.pociagdokariery.pl

Logo Programu Regionalnego Fundusze Europejskie z logiem przedstawiającym na niebieskim tle trzy gwiazdki w kolorze zółtym, czerwonym i białym Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, biało-czerwona flaga po lewej stronie, po prawej napis Rzeczpospolita Polska Napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny po prawej, po lewej flaga uni europejskiej - złote gwiazdki na ciemnoniebieskim tle